Artikel 1. Algemeen

 • Tc Borluut is een familieclub waar zowel recreanten en competitiespelers welkom zijn.
 • Tennissen kan tijdens het zomerseizoen.
 • De tennisterreinen zijn voorbehouden voor leden.
 • De leden zijn verplicht zich te houden aan:
  • de statuten
  • de beslissingen van de algemene vergadering
  • de beslissingen genomen door het bestuur
  • het reglement van inwendige orde
 • Tc Borluut is aangesloten bij de Vlaamse Tennisvereniging en volgt de reglementen van deze bond
 • De raad van bestuur behoudt zich het recht voorliggend reglement ten alle tijde aan te passen.
 • Leden van het bestuur hebben het recht personen van wie het lidgeld niet betaald is het terrein te ontzeggen
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen die aangesloten zijn bij TC Borluut
 • Tc Borluut is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
 • Inbreuk op het reglement van inwendige orde of de statuten kunnen tot sancties en desgevallend tot uitsluiting leiden
 • Alle spelers en leden worden verondersteld kennis genomen te hebben van dit reglement

Artikel 2. Lidmaatschap

 • Elke persoon die lid wenst te worden van TC Borluut kan dit door betaling van het lidgeld. Het bestuur behoudt zich het recht voor bepaalde personen als lid te weigeren op basis van redenen die het belang van de club en haar leden schaden.
 • Het lidmaatschap is geldig voor één seizoen.
 • Alle leden van TC Borluut zijn ook lid van de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) en krijgen een VTV-aansluitingskaart.

Artikel 3. Verzekering

 • Leden van Tc Borluut krijgen een VTV-sportverzekering voor het lopende tennisseizoen
 • Voor niet-leden kan de club op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4. Reservatie terreinen

 • Het ligt in de bedoeling van de club aan zoveel mogelijk leden de gelegenheid tot spelen te geven. De speelduur is vast gelegd op één uur.
 • De reservaties gebeuren via het reserveringssysteem ELIT. Het betreft een online-reserveringssysteem te bereiken via www.tcborluut.be
 • Ieder lid beschikt over één vtv-nummer en een paswoord om op zijn/haar persoonlijke naam te reserveren.
 • Ieder lid kan per week twee uren op voorhand reserveren.
 • Wanneer een speler verhinderd is moet hij zijn reservatie annuleren. Een reservatie vervalt tien minuten na aanvang van de gereserveerde periode.
 • Wanneer het gereserveerde terrein vrij is voor of na het gereserveerde uur kan er vroeger begonnen worden of doorgespeeld.
 • Bepaalde activiteiten hebben voorrang. In volgorde van voorrang
  • interclubontmoetingen
  • Clubactiviteiten (clubfeest,familiedag,verrassingsdubbels,...)
  • Clubontmoetingen
  • Tennislessen
  • reservatie, speeluur onder leden
  • reservatie,speeluur met uitnodiging

De activiteiten onder 5 en 6 duren maximaal 1 uur (tijd van reservatie). De andere activiteiten kunnen langer duren. De voorrang geldt enkel wanneer op voorhand een verwittiging wordt verstuurd per mail of na telefonisch contact.

Artikel 5. Toegang terreinen en kleedkamers

 • Toegang tot de terreinen gebeurd met een toegangsbadge op naam ( waarborg 20€ )
 • Aanvragen badge, mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Te bekomen elke donderdag vanaf 19h00 ( bij tennis weer ) of na afspraak op 0470/190.490
 • Een sleutel voor toegang van de kleedkamers en toilet in de kelder van het kasteel, is voorzien in het prieel ( na gebruik sleutel terughangen A.U.B )

 

 

 Artikel 6. Gastspelers

 • Spelen met een gast: Gezien het hoge ledenaantal zijn de terreinen er in de eerste plaats voor de leden. Omdat de terreinen vooral ’s avonds bezet zijn, vraagt het bestuur met aandrang vóór 18.00 u met gasten te spelen.
 • Op het einde van het seizoen volgt de eindafrekening: tot 18u00: € 4, vanaf 18u00: € 8 (telkens per uur en per gast).
 • Indien regenweer dient de reservatie met een gast vóór of tijdens het speeluur geannuleerd te worden. Zoniet wordt het gastenuur aangerekend.
 • Ieder lid kan tot 10 gasten per seizoen uitnodigen. Uitzonderingen hierop dienen aan de secretaris voorgelegd te worden

Artikel 7. Terreinzorg, verlichting, schoenen, kleedkamer, …

 • Spelers moeten na elk gebruik de terreinen binnen de gereserveerde tijd gelijk strijken of borstelen met het ter beschikking gestelde materiaal en mogen geen afval achterlaten.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor de terreinen onbespeelbaar te verklaren.
 • Tennisschoenen (zool in visgraatmotief) zijn verplicht voor het betreden van de terreinen. De schoenen dienen ongeribd en hielloos te zijn. Loopschoenen en dergelijke zijn verboden.
 • Iedere speler die gebruikt maakt van de gebouwen en terreinen is verplicht deze in goede staat te houden. Elke beschadiging, van welke aard ook, dient aan een lid van het bestuur medegedeeld te worden. In geval van kwaad opzet of herhaling kan tot tijdelijke of definitieve uitsluiting beslist worden, met betaling van de aangerichte schade.
 • De spelers zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de verlichting. Het aan en afzetten van de verlichting kort na elkaar dient vermeden te worden
 • Sproeien van de terreinen is enkel door bestuursleden toegelaten
 • De laatste speler die de kleedkamer of het terrein verlaat moet nazien of de waterkranen dicht zijn en het licht gedoofd is.
 • De breuken van wastafels en spiegels en iedere andere beschadiging moet aan een bestuurslid kenbaar gemaakt te worden.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor vergeten of verloren voorwerpen.

Artikel 8. Prieeltje

 • Dranken worden verkocht in het prieel.
 • Het prieel met keuken en aanhorigheden, staat ter beschikking van de leden. Speciale evenementen door leden georganiseerd worden tijdig aangevraagd bij het bestuur. Deze evenementen kunnen slechts toegestaan worden als ze worden ingericht door en voor de leden.Het prieel moet door de inrichters opgeruimd en netjes achtergelaten worden.

Artikel 9. Interclub

 • De club zal slechts een ploeg inschrijven voor deelname aan de interclubcompetitie wanneer het bestuur van oordeel is dat er voldoende spelers zijn om een team samen te stellen.
 • De interclubploegen met 4 spelers hebben recht op 2 terreinen, interclubploegen met 6 spelers hebben recht op 3 terreinen voor het organiseren van hun ontmoetingen. Voor een uitbreiding naar meer terreinen is toestemming van het bestuur nodig.
 • Interclubploegen die beboet worden moeten de boete zelf betalen, tenzij aangetoond wordt dat de ploegverantwoordelijken geen fouten hebben begaan.

Artikel 10. Tennislessen

 • Het organiseren van lessenreeksen door een groep van lesgevers, al dan niet verenigd in een vzw, valt onder de goedkeuring van het bestuur. Tijdens deze lessenreeksen neemt deze groep de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de infrastructuur over .
 •  Lesvolgers dienen eveneens lid te worden van de club voor het gebruik van de terreinen en verzekering Tennis Vlaanderen.
 • Zonder aanvraag aan en toestemming van de raad van bestuur mag geen les gegeven worden aan leden en niet-leden.
 • Het bestuur van TC Borluut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele tekortkomingen van de organiserende tennisschool.

Artikel 11. Parkeren van wagens

 • Wagens dienen geparkeerd te worden op de voorziene parking (Vierschaarlaan) voor het kasteel Borluut
 • De club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en beschadiging van wagen.
STOCK-IT_BC_12082019.jpg
OptiekCasiers.jpg
lucfijngebak.png
wiltzangk.jpg
DE_MYTHE.jpg
amadeus.png
letempsduchanson.jpg
decocker.png

Bezoekers: Vandaag 11 | Gisteren 17 | Week 90 | Maand 327 | Totaal 32215

5 gasten online momenteel