Terreinen vegen

Het belangrijkste onderhoud aan de terreinen is het vegen. Dit gebeurt door de leden zelf. Gelieve hier dan ook voldoende aandacht aan te besteden. Vegen is nodig na elk speeluur. Vegen doe je over het ganse terrein, ook achter de opslaglijn.

Voor het meer gespecialiseerde onderhoud van de terreinen heeft de club een onderhoudsman aangesteld.

Aangepaste schoenen

Gebruik steeds aangepaste tennisschoenen (met vlakke schoenzool). Loopschoenen beschadigen het terrein. De bestuursleden zien toe op het gebruik van gepaste schoenen.

Andere maatregelen

Bij overvloedige regen of blijvende plassen mag er niet onmiddellijk worden gespeeld. De terreinen worden hierdoor beschadigd. Ervaring leert ons dat het wenselijk is de terreinen af te drijven met waterrollen en daarna niet onmiddellijk te spelen. Als je toch ter plaatse bent, kan je een plas afduwen. Dit kan een speeluur betekenen voor de spelers van het volgende uur.

Onvermijdbare putjes in de gravel (voornamelijk kort na de aanleg) steeds effen wrijven met de voet. Anders worden het blijvende putten.

De netspanning wordt wekelijks gecontroleerd. Zelf bijregelen is over het algemeen ontregelen. Er zijn meetstokjes op het terrein om de hoogte te meten.

Blikjes of flessen meenemen buiten de terreinen en in de vuilnisbakken deponeren.

Als je als laatste de terreinen verlaat, de terreinen steeds met de sleutel afsluiten.

Onregelmatigheden melden

Fouten of tekortkomingen (vb. loskomen lijnen, putjes, netspanning, borstels, enz.) kunnen steeds gemeld worden aan Tom of aan een ander bestuurslid. Men zal zo vlug mogelijk het nodige doen.
DE_MYTHE.jpg
decocker.png
STOCK-IT_BC_12082019.jpg
OptiekCasiers.jpg
letempsduchanson.jpg
wiltzangk.jpg
amadeus.png
lucfijngebak.png

Bezoekers: Vandaag 1 | Gisteren 13 | Week 14 | Maand 72 | Totaal 32891

2 gasten online momenteel